Assessorament tècnic

slider image
slider image
slider image

Darrera JM Jardins hi ha un equip qualificat que l’assessorarà sobre la millor proposta de jardí. El nostre equip tècnic atendrà les dificultats del projecte per tal d’aconseguir el millor resultat possible.

Podem oferir dos vessants d’assessorament:

a) Assessorament tècnic de jardí
b) Assessorament tècnic de projecte

La diferència està en què aquí creem el projecte i dissenyem primer sobre plànol.

Asesoramiento técnico

slider image
slider image
slider image

Detrás JM Jardines hay un equipo cualificado que le asesorará sobre la mejor propuesta de jardín. Nuestro equipo técnico atenderá las dificultades del proyecto para conseguir el mejor resultado posible.

Podemos ofrecer dos vertientes de asesoramiento:

a) Asesoramiento técnico de jardín
b) Asesoramiento técnico de proyecto

La diferencia está en que aquí creamos el proyecto y diseñamos primero sobre plano.