Manteniment

slider image
slider image
slider image

A JM JARDINS també oferim el servei de manteniment de jardins i àrees verdes, on es pot incloure la realització de tasques diverses i constants, sempre tenint en compte la tipologia del jardí i el que veritablement necessita.

El manteniment es pot basar en, per exemple, neteja de jardins i espais verds, poda de plantes i arbustos, reg automàtic, sega/ressembra i adobament de gespa, tractament fitosanitari etc.

És necessària una planificació anual de les diferents operacions que s’hauran de realitzar al jardí, i amb quina freqüència, tenint cura sempre de cada part del jardí.