Gespa Artificial

slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image

Des de els anys 90 l’ús de la gespa artificial s’ha estès a l’economia domèstica; ja que la gespa natural requereix un abundant consum d’aigua i manteniment. Aquest fet ha provocat l’aparició i difusió de la gespa artificial a l’àmbit residencial.

La gespa artificial ens ofereix una bellesa similar a la natural i, amb l’actual situació de sequera, optar per aquest tipus de gespa és una obligació que ens reportarà grans beneficis.

Actualment trobem materials amb una suavitat i aspectes similars a la gespa natural, evitant al mateix temps els inconvenients derivats del cost del manteniment. No dubti de demanar-nos pressupost

Césped Artificial

slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image

Desde los años 90 el uso del césped artificial se ha extendido a la economía doméstica, puesto que el césped natural requiere un abundante consumo de agua y mantenimiento. Este hecho ha provocado la aparición y difusión del césped artificial en el ámbito residencial.

El césped artificial nos ofrece una belleza similar a la natural y, con la actual situación de sequía, optar por este tipo de césped es una obligación que nos reportará grandes beneficios.

Actualmente encontramos materiales con una suavidad y aspectos similares al césped natural, evitando al mismo tiempo los inconvenientes derivados del coste del mantenimiento. No dude pedirnos presupuesto